Pregled proizvoda & usluga

DSHK-Linux
Cijena za 1 mjesec - $135.00 USD
DSHK2
Cijena za 1 mjesec - $185.00 USD
DSHK3
Cijena za 1 mjesec - $260.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $246.67 USD
Cijena za 6 mjeseci - $241.83 USD
Cijena za 12 mjeseci - $225.67 USD
DSHK4
Cijena za 1 mjesec - $290.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $285.33 USD
Cijena za 6 mjeseci - $274.17 USD
Cijena za 12 mjeseci - $257.92 USD
Dual E5-2620 / 64 GB / 1 TB
Cijena za 1 mjesec - $349.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $339.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $329.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $319.00 USD
Dual Xeon E5-2620v3 64GBgangfang
Cijena za 1 mjesec - $299.00 USD
Dual Xeon E5-2630
Cijena za 1 mjesec - $399.95 USD
E3 1230 半C站群机
Cijena za 1 mjesec - $179.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $170.72 USD
Cijena za 6 mjeseci - $155.83 USD
Cijena za 12 mjeseci - $155.83 USD
E3 1230 站群机
Cijena za 1 mjesec - $219.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $210.05 USD
Cijena za 6 mjeseci - $189.17 USD
Cijena za 12 mjeseci - $189.17 USD
HKNE3-1231 (9 Dostupan)
16G RAM
1T HDD
Cijena za 1 mjesec - $174.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $169.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $164.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $159.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $154.00 USD
HKNI3 (11 Dostupan)
16G RAM
1T HDD
Cijena za 1 mjesec - $119.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $114.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $109.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $104.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $99.00 USD
HKNW01L (11 Dostupan)
Cijena za 1 mjesec - $159.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $154.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $149.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $144.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $139.00 USD
HKNW01W (2 Dostupan)
Cijena za 1 mjesec - $159.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $154.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $149.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $144.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $139.00 USD
HKNW02L (1 Dostupan)
Cijena za 1 mjesec - $220.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $215.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $210.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $205.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $200.00 USD
HKNW02W (1 Dostupan)
Cijena za 1 mjesec - $220.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $215.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $210.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $205.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $200.00 USD
HKNW03 (26 Dostupan)
1T SATA硬盘
8G DDR3内存
2个免费独立IP
Cijena za 1 mjesec - $99.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $94.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $89.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $85.00 USD
Cijena za 24 mjeseca - $85.00 USD
I3 2120 4G 站群机
Cijena za 1 mjesec - $199.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $191.05 USD
Cijena za 6 mjeseci - $172.50 USD
Cijena za 12 mjeseci - $172.50 USD
I3 2120 半C站群机
Cijena za 1 mjesec - $159.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $153.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $139.17 USD
Cijena za 12 mjeseci - $139.17 USD
I3 2120 高防服务器
Cijena za 1 mjesec - $105.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $105.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $105.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $105.00 USD
Intel Atom 330
Cijena za 1 mjesec - $54.95 USD
Xeon E3-1230v2 8GB RAM 1TB HDD
Cijena za 1 mjesec - $89.00 USD
Softlayer Xeon 1270
Cijena za 1 mjesec - $159.00 USD
Softlayer Xeon 1270 HK
Cijena za 1 mjesec - $179.00 USD
Softlayer Xeon 2620
Cijena za 1 mjesec - $271.00 USD
Softlayer Xeon 2620 HK
Cijena za 1 mjesec - $291.00 USD
Xeon E3-1230 / 16 GB / 1 TB
Cijena za 1 mjesec - $179.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $179.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $179.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $179.00 USD
Xeon E3-1230v3 gaofang
Cijena za 1 mjesec - $129.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $129.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $129.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $129.00 USD
Xeon E3-1230v3 站群
Cijena za 1 mjesec - $257.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $252.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $247.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $242.00 USD
Xeon E3-1245v5gaofang
Cijena za 1 mjesec - $139.00 USD
Xeon E3-1270 / 32 GB / 2 TB
Cijena za 1 mjesec - $199.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $199.00 USD
Cijena za 6 mjeseci - $199.00 USD
Cijena za 12 mjeseci - $199.00 USD
Xeon E3-1270v3 gaofang
Cijena za 1 mjesec - $159.00 USD
Xeon E3-1270v3 站群
Cijena za 1 mjesec - $287.00 USD
Cijena za 3 mjeseca - $280.55 USD
Cijena za 6 mjeseci - $274.10 USD
Cijena za 12 mjeseci - $267.65 USD
Xeon E3-1275v5gaofang
Cijena za 1 mjesec - $169.00 USD
E3-1230 16G
Cijena za 1 mjesec - $139.00 USD
E3-1230 258IPs
Cijena za 1 mjesec - $219.00 USD
I3 2120
Cijena za 1 mjesec - $99.00 USD
I3 2120 61IPs
Cijena za 1 mjesec - $129.00 USD
Xeon E5506 2.13GHz
Intel Xeon E5506 2.13GHz
8GB RAM
500GB SATA
100Mpbs/10TB
Cijena za 1 mjesec - $109.00 USD
Dual Xeon E5-2620 2.0GHz
Dual Xeon E5-2620 2.0GHz
16GB RAM
1TB NL-SAS
100Mpbs/10TB
Cijena za 1 mjesec - $249.00 USD
Super Atom D525
Super Atom D525 1.8GHz
4GB RAM
250GB SATA
100Mpbs/10TB
Cijena za 1 mjesec - $59.00 USD
Core i5 2400 3.1GHz
Core i5 2400 3.1GHz
8GB RAM
500GB SATA
100Mpbs/10TB
Cijena za 1 mjesec - $89.00 USD