Pregled proizvoda & usluga

HK Blog Hosting
Cijena za 1 mjesec - $8.95 USD
Cijena za 6 mjeseci - $7.95 USD
Cijena za 12 mjeseci - $6.95 USD (Besplatna domena)
Cijena za 24 mjeseca - $5.95 USD (Besplatna domena)
HK Basic Hosting
Cijena za 1 mjesec - $11.95 USD
Cijena za 6 mjeseci - $10.95 USD
Cijena za 12 mjeseci - $9.95 USD (Besplatna domena)
Cijena za 24 mjeseca - $8.95 USD (Besplatna domena)
HK Business Hosting
Cijena za 1 mjesec - $16.95 USD
Cijena za 6 mjeseci - $15.95 USD
Cijena za 12 mjeseci - $14.95 USD (Besplatna domena)
Cijena za 24 mjeseca - $13.95 USD (Besplatna domena)