Преглед на услуги

HK Blog Hosting
месечен износ - $8.95 USD
6 месечен износ - $7.95 USD
12 месечен износ - $6.95 USD (Бесплатен домен)
24 месечен износ - $5.95 USD (Бесплатен домен)
HK Basic Hosting
месечен износ - $11.95 USD
6 месечен износ - $10.95 USD
12 месечен износ - $9.95 USD (Бесплатен домен)
24 месечен износ - $8.95 USD (Бесплатен домен)
HK Business Hosting
месечен износ - $16.95 USD
6 месечен износ - $15.95 USD
12 месечен износ - $14.95 USD (Бесплатен домен)
24 месечен износ - $13.95 USD (Бесплатен домен)